יום ראשון, 6 בדצמבר 2009

אימרה של מהטה גנדי

אדם לא יכול להגיד שהוא עומד על רגליו  עד שלא ירד לברכיו ועזר לילד.